Ανακοίνωση επόμενου σεμιναρίου εθελοντικής διακονίας ασθενών


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-12 11:45

Στις 21 Ιανουαρίου 2018, στις 17:30, στο πνευματικό κέντρου του Ι.Ν. Αγ. Αικατερίνης Ιλίου θα πραγματοποιηθεί το επόμενο μάθημα του 3ου εκπαιδευτικού κύκλου του σεμιναρίου με τίτλο «Εθελοντική διακονία ογκολογικών ασθενών» και ειδικό θέμα «Ψυχοεκπαίδευση στη χρόνια ασθένεια. Από τη θεωρία στην πράξη».

Καλούνται όλοι οι συμμετέχοντες και ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το μάθημα.