Συμμετοχή του χορευτικού του Αγίου Νεκταρίου


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2012-12-24 15:00

Τό μητροπολιτικό μας παρεκκλήσι μέ ὑπεύθυνο τόν ἐφημέριό μας πατέρα Μηνᾶ, συμμετεῖχε στίς Χριστουγεννιάτικες ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ζωφριᾶς, ὅπως συμμετεῖχε καί ὁ Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Φυλῆς μέ ὑπεύθυνο τόν πατέρα Δημήτριο. Στό τέλος τῶν ἐκδηλώσεων κί ἐνω οἱ ἄλλοι ναοί ἔψαλλαν παραδοσιακά κάλαντα ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο, ἡ δική μας ὁμάδα ἔψαλλε τά κάλαντα τοῦ Πόντου.

Χριστός γεννέθεν, χαρά σον κόσμον
χα, καλή ώρα, καλή σ’ ημέρα
Χα, καλόν παιδίν οψές γεννέθεν.

 

Οψές γεννέθεν ουρανοστάθεν
τον εγέννεσεν η Παναΐα
τον ενέστεσεν αεί Παρθένος.

Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάρι
κι εκατήβεν σο σταυροδρόμι,
σταυροδρόμι και μυροδρόμι.

 

Έρπαξαν ατόν οι χιλ’ Εβραίοι
χίλ’ Εβραίοι και μίρ’ Εβραίοι,
χίλ’ Εβραίοι και μίρ’ Εβραίοι.

Ασ’ σαν κρέντικα κι άσ’ σην καρδίαν
γαίμα έσταξεν, χολήν κι εφάνθεν
ούμπαν έσταξεν και μύρος έτον.

 

Εμυρίστεν ατ’ ο κόσμον όλεν
για μυρίστ’ ατό και σύ αφένταμ
Σύ αφένταμ, καλέ μ’ αφένταμ

Έρθαν τη Χριστού τα παλικάρια
Και θυμίζνε τον νοικοκύρην
Νοικοκύρην και βασιλέαν.

 

Δέβα σο ταρέζ κι έλα σην πόρταν
δος μας ούβας και λεφτοκάρυα
Κι αν ανοίεις μας χαρά σην πόρτα'ς.

Κατόπιν στόν προαύλιο χώρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὁ ἐφημέριός μας ἐξήγησε τήν ὀνοματολογία, τήν ρυθμική, καί πῶς διασώθηκε ἀπ’ τήν παράδοση καθένας ἀπό τούς ποντιακούς χορούς πού παρουσιάσαμε. Οἱ χοροί πού ἄριστα ἐκτελέστηκαν ἀπό τά μέλη τοῦ χορευτικοῦ μας ἦταν οἱ ἐξῆς : Ὀμάλ, Τίκ διπλό, Σέρρα, Σερανίτσα καί κλείσαμε μέ Κότσαρι.

Μέ τό πέρας τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱ.Ν.Ἁγίου Γεωργίου παρατέθηκε τράπεζα ὡς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης σ’ ὅσους συμμετεῖχαν σ’ αὐτές.

Εὐχαριστοῦμε θερμότατα τόν πατέρα Ἰγνάτιο πού μᾶς ἔδωσε τήν δυνατότητα νά συμμετάσχουμε στίς ἑορταστικές του ἐκδηλώσεις, ὤστε νά εὐφράνουμε καί νά εὐχαριστήσουμε τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων πού παρεβρέθησαν, οὔτως ὤστε τό νόημα τῶν ἑορτῶν καί τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως νά κατανοηθεῖ καί νά «σαρκωθῇ» ἀπ' ὅλους. Ἄξιον προσοχῆς εἶναι ἡ εὐλογημένη κίνησις τῆς ἐνώσεως τριῶν παραρτημάτων στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις του, δηλώνοντας ἔτσι ὅτι «ἐν τῇ ἑνῶσει» ἡ ἰσχύς καί ἡ χάρις. Ἐπευχόμενοι τοιούτων ἐκδηλώσεων, ἡ χάρις τοῦ σαρκωθέντος Χριστοῦ Ὑιοῦ τοῦ Θεοῦ σκέπει πάντας ἡμᾶς καί φωτίζει εἰς πᾶν ἕργον ἀγαθόν.

Χρόνια Καλά καί Εὐλογημένα!