«Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο», για παιδιά, στην Αγ. Βαρβάρα Ιλίου


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-11-23 15:48

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο».

Καλούνται τα παιδιά και οι έφηβοι από Τετάρτη Δημοτικού μέχρι και το Λύκειο να συμμετέχουν το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019, στη βιωματική δραστηριότητα ενημέρωσης και εξοικείωσης με την αναπηρία, την οποία θα συντονίσει ο συμπολίτης μας, Ευάγγελος Αυγουλάς, δικηγόρος, δημοτικός σύμβουλος. Ο κος Αυγουλάς είναι τυφλός εκ γενετής και αναπτύσσει έντονη κοινωνική προσφορά. Η δραστηριότητα θα ξεκινήσει στις 16:30, στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν τόσο για τα παιδιά των κατηχητικών συνάξεων, όσο και για όποιο παιδί θέλει να συμμετέχει.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας. Σκοπός του είναι να αλλάξει το βλέμμα των νέων ως προς την διαφορετικότητα και να τους εισαγάγει στην έννοια της κοινωνικής αποδοχής και ισότητας.

  • Εξοικείωση των νέων με την πραγματικότητα της αναπηρίας.
  • Κατανόηση των καθημερινών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι άν-θρωποι με αναπηρία αλλά και συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων τους.
  • Διευκόλυνση της επικοινωνίας με νέους με αναπηρία.
  • Ενεργοποίηση αντανακλαστικών κοινωνικής συλλογικότητας, αλληλεγ-γύης, ευθύνης για την δημιουργία μελλοντικών συνειδητοποιημένων πολιτών.