Πρόγραμμα Σαρανταλείτουργου


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-11-06 17:56

Δείτε το πρόγραμμα των ακολουθιών κατά την περίοδο του Σαρανταλείτουργου στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Πετρουπόλεως.