Αγρυπνία Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης στην Αγ. Άννα Αχαρνών


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-09-06 13:35

Τό Ἐσπέρας τῆς Δευτέρας 23/09 πρός 24/09/2019, εἰς τόν ἱερόν ἐνοριακόν ναόν Κοιμήσεως Ἁγίας Ἄννης Ἀχαρνῶν (Νίκου Σταυρίδη 4, Στάσις «Πλατεία» λεωφορεῖον 740, ἔναντι 9ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀχαρνῶν), θά τελεστεῖ ἱερά ἁγρυπνία ἐπἰ τῆ ἐορτῆ τῆς Συνάξεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς Μυρτιδιωτίσσης, μετά ἀρτοκλασίας καἰ θείου κηρύγματος. Ἑσπερινός, Ἀρτοκλασία, Ὁρθρος, Θεἰα Λειτουργία (Ἱερατικόν Συλλείτουργον).

Ὥρα ἐνάρξεως 21:00 - Λήξις περίπου 00:00

ἐκ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ
Αρχιμ. Στυλιανός Τζινευράκης