Πρόγραμμα ακολουθιών Σεπτεμβρίου 2019, Ι.Ν. Αγ. Τριάδος Πετρ.


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-09-03 10:10

Δείτε το πρόγραμμα ακολουθιών για το μήνα Σεπτέμβριο 2019, του Ι.Ν. Αγ. Τριάδος Πετρουπόλεως.