Ιστορικό αφιέρωμα στην άλωση της Πόλης


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-05-29 18:15

Η γιορτή λήξης των κατηχητικών γίνεται ημέρα μνήμης.

Η ιστορική γνώση και η πνευματική εργασία των ανθρώπων είναι η «βασιλική οδός» που οδηγεί στην αγάπη για την πατρίδα, όπως τη θέλει ο Θεός!

Κυριακή 2 Ιουνίου 2019, ώρα 18:30