Αγιασμοί σχολείων


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-09-05 11:28

Ευλογημένη, καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους τους μαθητές και τους δασκάλους τους!

Το πρόγραμμα των αγιασμών, όπως έχουν οριστεί μαζί με τα σχολεία της ενορίας μας, είναι για την Τρίτη 11/9/2018 το ακόλουθο:

Νηπιαγωγεία
5ο 08:15
15ο 08:40
17ο 09:20
19ο 09:20
30ο 08:40

Δημοτικά
2ο 08:15
9ο 09:20
14ο 08:15
16ο 08:15

Γυμνάσια
5ο 09:15
7ο 08:35
9ο 09:00
11ο 09:00

Λύκεια
1ο 08:40
4ο 08:35