Μαθήματα νοηματικής γλώσσας στην Αγ. Τριάδα Πετρ.


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2015-10-27 12:20

Για μαθητές και ενηλίκους, μαθήματα νοηματικής γλώσσας, κάθε Δευτέρα 19:00-20:00.