Σύσταση σχολής χορού «Άγιος Γεώργιος»


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2014-03-08 17:27

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ζωφριᾶς ἀνακοινώνει τήν σύσταση Σχολῆς Παραδοσιακῶν Ἑλληνικῶν Χορῶν μέ τήν ἐπωνυμία «Ἅγιος Γεώργιος». Στή Σχολή θά διδάσκονται ἐπί ἑβδομαδιαίας βάσεως ἑλληνικοί χοροί βγαλμένοι μέσα ἀπό τήν ἀστείρευτη παράδοση τοῦ λαοῦ μας, τόσο γιά ἐνήλικες ὅσο καί γιά ἀγόρια-κορίτσια σχολικῆς ἡλικίας.

Μέσα στήν εὐρύτερη ἰσοπεδωτική τάση τῆς παγκοσμιοποίησης καί τῆς ἀλλοτρίωσης παραδοσιακῶν θεσμῶν καί ἀξιῶν, ἡ ὁποία δυστυχῶς διευρύνεται καί στήν δοκιμαζόμενη πατρίδα μας, ἡ ἀναβίωση τῆς ἐθνικῆς μας παράδοσης μέσα ἀπό τέτοιες δραστηριότητες μόνον ὅφελος θά ἐπιφέρει στά παιδιά μας ἀλλά καί στήν κοινωνία μας γενικώτερα.

Τά μαθήματα θά παραδίδονται στόν Ἱερό Ναό κάθε Σάββατο στίς 5.30 τό ἀπόγευμα γιά μαθητές καί μαθήτριες καί κάθε Κυριακή στίς 6 τό ἀπόγευμα γιά ἐνήλικες, πρίν ἀπό τήν καθιερωμένη πρόβα τῆς χορωδίας.

Γιά περισσότερες πληροφορίες οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀποταθοῦν στό τηλέφωνο 6937130308 ἤ ἀπευθείας στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ζωφριᾶς.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΦΡΙΑΣ