Φωτογραφικές στιγμές από τη Χριστουγεννιάτικη λειτουργία


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2013-12-26 19:07