Φωτογραφικές στιγμές από τη Χριστουγεννιάτικη λειτουργία


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2013-12-26 20:07