Σχολή Ζωγραφικής


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2013-03-19 12:10

Στο ναό μας λειτουργεί σχολή Ζωγραφικής για παιδιά όλων των ηλικιών.