Ομιλία π. Θεμιστοκλή Χριστοδούλου «Παπα-Φώτης ο Λαυριώτης»


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2013-03-15 13:02

Ευχαριστούμε τον π. Θεμιστοκλή για την ευλογία που είχαμε να γνωρίσουμε τον βίο του παπα-Φώτη.