Σειρά Μ. Τεσσαρακοστής: 1. Καρπός ελευθερίας και αγάπης

Σειρά Μ. Τεσσαρακοστής: 1. Καρπός ελευθερίας και αγάπης

Το πρώτο από σειρά κηρυγμάτων του Μητροπολίτου Ιλίου εντός της Μ. Τεσσαρακοστής, με επίκαιρα ζητήματα.

Εδώ γίνεται αναφορά στη δημιουργία του ανθρώπου από τον Θεό.

Video: